• Moje konto
  • Ulubione
  • Koszyk
  • Menu

Projekt zrealizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Meble.pl S.A. poprzez sprzedaż produktów na wybranych rynkach eksportowych

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Meble.pl S.A. poprzez rozszerzenie sprzedaży oferowanej grupy produktowej, o następujące nowe rynki zagraniczne: niemiecki, czeski oraz słowacki.

Planowane efekty:
Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie:

  1. wzrost sprzedaży produktów obecnie znajdujących się w ofercie firmy,
  2. wzrost poziomu eksportu w firmie,
  3. zwiększenie przychodów poprzez wejście na nowe perspektywiczne rynki,
  4. pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych,
  5. zwiększenie rozpoznawalności marki na globalnym rynku.

Wartość projektu: 581 113.50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 401 582.50 PLN